Pilates’in Ana Prensipleri

ana-prensipler
pps-d

1. Konsantrasyon:

Plates yaparken hareketlere yogunlaşmak bedenin uyum içinde nasıl çalıştığına ve hangi kasları kullanıp ve hangilerinin kullanılmadığına dikkat etmek gerekmektedir.

2. Kontrol:

Pilates metodunda konrol için bedenin iyi dinlenmesi ve hareketlerin gösterildiği şekilde uygulanması olası sakatlıkların önlenmesini sağlar.

3. Merkezleme:

Pilates metodunda doğru hareket göbek, bel, ve kalça çevresidir. iç organları ve omurgayı yerinde tutan kas sistemlerini içerir. Merkezleme esnemeyi ve uzamayı sağlar.

4. Akıcı Hareket:

Hareket acele edilmeden her noktadan tek, tek geçerek ama aynı zamanda hiç duraksamayarak yapılmalıdır.

5. Kesinlik:

Hareket belirsizce değil tam yapılmalıdır. Hareketler birbiri ile koordineli olmalıdır.

6. Nefes:

Nefes alıp verme panik olmadan sırtın arkasına ve altına derin nefes alıp bütün nefesi tamayıyla dışarı üflemek yoluyla olmalıdır. Böylece yapılan nefes alıp verme hareketinde kanımızı tamamen temizlemiş oluruz.